Σχέση

Ένας από τους λόγους για τους οποίους αλλάζουν οι γυναίκες και οι άνδρες


Οι άνδρες που αντιμετωπίζουν προδοσία από μια γυναίκα συχνά δεν μπορούν να διατυπώσουν τον ακριβή λόγο για τον οποίο ο εραστής τους αποφάσισε να τον αλλάξει με έναν άλλο.

Οι άνδρες τείνουν να υποθέτουν ότι οι γυναίκες αλλάζουν μόνο για το σεξ, όπως είναι χαρακτηριστικό του εαυτού τους

Στην πραγματικότητα, οι αιτίες της γυναικείας μοιχείας είναι συχνά πολύ πιο βαθιές και δεν περιορίζονται σε σεξουαλικά κίνητρα.

Οι περισσότερες φορές οι γυναίκες καλούνται να διαπράξουν τη μοιχεία

Αν μια γυναίκα δεν αισθάνεται αρκετά αγαπημένη, δεν αισθάνεται αμοιβαία κατανόηση και υποστήριξη από έναν άνδρα, αντιμετωπίζει αγένεια και πλήξη σε μια σχέση, μπορεί να ψάξει για όλα τα συναισθήματα που απουσιάζουν από την τρέχουσα σχέση της σε έναν άλλο άνθρωπο.

Έτσι, οι ειδικοί πιστεύουν ότι οι άνδρες συχνότερα αλλάζουν για φυσικούς λόγους, όπως το φύλο, ενώ οι γυναίκες - για συναισθηματικούς λόγους.